lean warsztaty

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. płyty do lean Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.